Vol513模特蓝夏Akasha私房半脱露性感黑色蕾丝内衣配开档肉丝诱惑写真43P蓝夏花漾

Vol513模特蓝夏Akasha私房半脱露性感黑色蕾丝内衣配开档肉丝诱惑写真43P蓝夏花漾

胃中虽和,伤寒未退者,宜侯日数足,却以承气再下之,盖前药之下未是也。吴鹤皋曰∶或问脾中伏火,何以不用黄连,余曰∶燥矣。

经曰∶气主煦之,血主濡之。此五苓治霍乱之意也。

气郁者,胸膈痛;湿郁者,周身痛,遇阴寒即发;痰郁者,动则气喘,寸口沉滑;热郁者,昏瞀便赤,脉沉数;血郁者,四肢无力,能食;食郁者,嗳酸腹饱,不能食,寸口紧盛。扶阳抑阴之旨微矣。

 此方君一臣一,制小其服者,肝邪未盛也;前方证邪盛矣,故用龙、荟诸药以平之。 桔梗可以理气,枳壳可以破滞。

热自足心直冲股内而入腹者,谓之肾火起于涌泉之下。经曰∶卧则血归于肝。

《宝鉴》曰∶恐则气下,精怯而上焦闭。经谓∶三焦者,决渎之官,水道出焉;膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。

Leave a Reply