Vol008清新女神宋梓诺Bee性感私房写真55P宋梓诺尤蜜荟

Vol008清新女神宋梓诺Bee性感私房写真55P宋梓诺尤蜜荟

加枳、桔则力专;加甘草则力缓。人触冒之,腠理郁塞,乃有恶风恶寒之证。

若是燥热,加知母、石膏,则汗出邪散。 今沉结,小腹硬实,如狂,小便自利,此非热结膀胱,的是蓄血发黄。

 发毒见太阳表症,当以败毒散。腹痛皆气结,故用枳壳、木误下表邪,心胸痛连小腹,大陷胸汤。

有表邪内伏,身冷无汗,脉伏不出,误认阴寒者。少阴病,传之二三日以上,心中烦,不得卧,黄连阿胶汤主之。

此方详注胸满,以半夏辛散豁痰,栝蒌荡涤邪秽,川连去积热,则热散痰消。 无汗表热,干葛防风汤发表,一法也;无汗小便不利,猪苓汤清利,一法也;无汗心中懊,栀子豆豉汤治烦,一法也;无汗身少阴病,但厥无汗,而强发之,必动其血,未知从何道出,或从口鼻,或从耳目出,名下厥此条少阴传经里热症,医见其手足冷而无汗,绝似伤寒表邪未伸,误用麻黄桂枝,辛温强散其汗,则血得热而妄行,或从口鼻耳目而出。

惟以烦而呕,则用半夏;若不呕,去半夏、人参,加栝蒌实;若渴者,去半夏,加人参、天花粉。 此申明宜用白头翁汤方法。

Leave a Reply